Zamknij

  Skontaktuj się bezpośrednio:


  +48 85 67 84 701


  biazet@biazet.pl

  Lub użyj poniższego formularza:  Kariera

  Rekrutacja

  Poszukujemy osób z pasją, z którymi będziemy wspólnie realizować cele Biazet SA. Zatrudniamy pracowników z różnorodnym doświadczeniem zawodowym i wykształceniem. Jeśli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Cię stanowisko – wyślij do nas swoją aplikację. Pozwoli to nam szybko sięgnąć po Twoje dane, jak tylko będziemy mieli ofertę, która może Cię zainteresować.

   

  Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na stanowiska:


   Proces rekrutacji

   Rekrutacja pracowników na stanowiska około produkcyjne

   Etap 1
   Wszystkie aktualne ogłoszenia rekrutacyjne znajdziesz na naszej stronie firmowej.
   Na aplikacje czekamy zwykle do dwóch tygodni od momentu pojawienia się ogłoszenia (o ile w ogłoszeniu nie ma podanej daty kończącej proces zbierania CV)


   Etap 2

   Wszystkie aplikacje są przez nas analizowane. Jeśli mamy jakieś pytania lub wątpliwości, staramy się je wyjaśnić na podstawie rozmowy telefonicznej. Następnie zapraszamy wybrane osoby na rozmowę z przedstawicielem działu HR. Ze względu na specyfikę stanowiska na tym etapie mogą pojawić się dodatkowe testy kompetencji merytorycznych, językowych lub profili zachowań.


   Etap 3

   Na tym etapie kandydat odbywa spotkanie z potencjalnym przełożonym (o ile manager nie był obecny na spotkaniu podczas etapu 2), ma możliwość zadania szczegółowych pytań odnośnie pracy na danym stanowisku, zespołu czy czekających go wyzwań.


   Etap 4

   Ostatni etap rekrutacji to złożenie oferty, wspólne ustalenie terminu rozpoczęcia pracy oraz przekazanie informacji o dalszym procesie zatrudnienia w Biazet S.A. Na tym etapie dziękujemy również pozostałym kandydatom w formie mailowej lub telefonicznej. Życzymy powodzenia w rekrutacji do Biazet S.A.!

   Rekrutacja pracowników na stanowiska produkcyjne

   Etap 1
   Wszystkie aktualne ogłoszenia rekrutacyjne znajdziesz na naszej stronie firmowej.
   Jeśli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Cię stanowisko, wyślij do nas swoją aplikację zaznaczając jakie działy Cię interesują. Pozwoli to nam szybko sięgnąć po Twoje dane, jak tylko będziemy mieli interesującą Cię ofertę.
   Na aplikacje czekamy zwykle do dwóch tygodni od momentu pojawienia się ogłoszenia (o ile w ogłoszeniu nie ma podanej daty kończącej proces zbierania CV)


   Etap 2

   Wszystkie aplikacje są przez nas analizowane. Jeśli mamy jakieś pytania lub wątpliwości, staramy się je wyjaśnić na podstawie rozmowy telefonicznej. Następnie zapraszamy wybrane osoby na rozmowę z przedstawicielem działu HR/grupy treningowej. Ze względu na specyfikę stanowiska na tym etapie mogą pojawić się dodatkowe testy manualne.


   Etap 3

   Ostatni etap rekrutacji to złożenie oferty, wspólne ustalenie terminu rozpoczęcia pracy oraz przekazanie informacji o dalszym procesie zatrudnienia w Biazet S.A.


   FAQ

   Najczęściej zadawane pytania

   • Jakie wymagania trzeba spełnić aby pracować w firmie Biazet?

    Aby pracować w naszej firmie należy spełniać wymagania merytoryczne danego stanowiska. W przypadku stanowisk produkcyjnych (monterzy, rozdzielcy, kontrolerzy jakości) kluczowymi jest poprawna koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz dobry stan zdrowia. W przypadku stanowisk produkcyjnych nie ma dodatkowych wymagań dotyczących wieku, płci czy wykształcenia.

   • W jakim okresie Biazet zatrudnia największą liczbę osób do produkcji?

    Największe zapotrzebowanie na pracowników produkcji jest od kwietnia do końca grudnia każdego roku.

   • Jakie umowy zawierane są z pracownikami produkcyjnymi?

    Standardowo są to umowy na czas określony lub nieokreślony.

   • Jak wyglądają pierwsze dni w pracy na produkcji?

    Nowi pracownicy tworzą zespoły produkujące konkretne rodzaje produktów. Każdy zespół jest zarządzany przez Menedżerów (Brygadzistów) a w okresie początkowym wprowadzenia do pracy jest także pod nadzorem Trenerów Wewnętrznych. Pierwsze tygodnie pracy są tak zaplanowane aby nowi pracownicy stopniowo mogli osiągnąć właściwą efektywność.

   • Jak wygląda organizacja pracy w Biazet SA?

    Pracownicy na stanowiskach około produkcyjnych pracują w godzinach od 8:00 do 16:00. Pracownicy działów produkcyjnych pracują na dwie lub trzy zmiany w zależności od wielkości realizowanych zamówień klientów. Pierwsza zmiana – od 6:00 do 14:00, druga zmiana – od 14:00 do 22:00, trzecia zmiana – od 22:00 do 6:00.

   • Jak w Biazecie jest zbudowany system wynagradzania?

    Wszyscy pracownicy firmy Biazet bez względu na zajmowane stanowisko oprócz wynagrodzenia zasadniczego mają możliwość otrzymywania nagród przyznawanych przez bezpośrednich przełożonych oraz nagród Zarządu za szczególne osiągnięcia.

   • Jak można złożyć swoją aplikację do pracy w firmie Biazet?

    Można uczynić to na trzy sposoby:

    • wysłać swoje CV drogą mailową poprzez podstronę „Rekrutacja” w zakładce „Kariera”,
    • przynieść osobiście do firmy – pozostawić w recepcji u Służb Ochrony,
    • wysłać pocztą do Działu Kadr na adres: Dział Kadr, Biazet S.A., ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok.
   • Z jakim wykształceniem pracowników najczęściej poszukujemy?

    Najczęściej poszukujemy inżynierów-mechaników, inżynierów-eletroników, inżynierów procesu i zarządzania produkcją, ekonomistów, specjalistów ds. logistyki, transportu i magazynowania. Na stanowiska produkcyjne poszukujemy osób z dowolnym profilem i poziomem wykształcenia.


   Klauzula informacyjna podczas procesu rekrutacyjnego


   1. Administratorem Pani/Pana danych podczas procesu rekrutacyjnego jest BIAZET S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Andersa 44 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-113), tel.: +48 85 67 84 701, adres e-mail: biazet@biazet.pl.

   2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod nr tel. 603 372 004 lub na adres e-mail: rodo@biazet.pl.

   3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody także dla potrzeb bieżących rekrutacji na inne stanowiska i przyszłych rekrutacji. W tym celu należy dodać w CV następującą klauzulę:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biazet Spółkę Akcyjną z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Andersa 44 w Białymstoku moich danych osobowych na potrzeby bieżących i przyszłych rekrutacji.

   4. Zakres danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji określa art. 22 Ustawy Kodeks Pracy. Dane te obejmują: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych osobowych wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

   5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania niezbędnych danych z punktu 4., przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.

   6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

   7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

   8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody z punktu 3 – przez okres 2 lat od dnia złożenia zgody.

   11. BIAZET S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


   Dział kadr:

   Kontakt z nami


   Generała Władysława Andersa 44, Białystok, Polska

   Do góry