Zamknij

  Skontaktuj się bezpośrednio:  +48 85 67 84 701  biazet@biazet.pl

  Lub użyj poniższego formularza:

  Aktualności

  Wezwanie do złożenia akcji

  Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

   

  Załączniki:

  Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

  Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

  Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

  Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

  Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

   

  Pozostałe aktualności:

  Kontakt z nami


  Generała Władysława Andersa 44, Białystok, Polska

  Do góry